In 3 stappen consulteren over risicolanden

In 3 stappen consulteren over risicolanden

Klanten kunnen bewust of onbewust niet integer handelen. Ofwel, ze overtreden de (financiële) wet- en regelgeving. Op basis van een aantal signalen kun je inschatten of er een verhoogde kans is op een integriteitsrisico. En in bepaalde gevallen een meldplicht op grond van de Wwft. Een connectie met een risicoland is een van deze signalen.

Als accountants moeten we hier scherp op zijn; want we willen niet in verband gebracht worden met niet-integer handelen, zoals witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, negeren van sancties en/of belastingontduiking of -ontwijking.

Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis Manager kwaliteit & vaktechniek

Risicolanden

EU Sanctions map

In onze organisatie is het verplicht om te consulteren wanneer een klant een connectie heeft met een risicoland. Dus bijvoorbeeld in de gevallen dat een klant zaken doet met Rusland, ze een aandeelhouder heeft in Nigeria, ze een lening ontvangt uit Pakistan of een vestiging heeft in Armenië.

We stelden een lijst op (op basis van officiële bronnen) waarop we een klant kunnen beoordelen. Dit doen we op basis van:

 • Betrokkenheid bij witwassen en financiering van terrorisme
  • Wwft: EU policy on high-risk third countries
  • Financial Action Task Force: Countries
 • Corruptie
  • Transparency International: Corruptions perceptions Index
 • Ontduiking van de sanctiewetgeving
  • EU sancties
 • Belastingontduiking/ontwijking
  • The EU list of non-cooperative jurisdictions for taxs purposes.

Hoe pak je zo’n consultatie aan?

Stel, je hebt te maken met een klant die connecties heeft met een risicoland. Welke stappen onderneem je dan? Hoe pak je zo’n consultatie aan?

Een connectie met een risicoland is altijd kwalitatief materieel.

Het allerbelangrijkste is een professioneel kritische houding. Als accountant signaleer jij de zaken die integriteitsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Het maakt niet uit of de daarmee gemoeide bedragen kwantitatief materieel zijn. Een connectie met een risicoland is altijd kwalitatief materieel.

Om onze accountants (en hopelijk heb jij er ook wat aan)  te ondersteunen, formuleerden wij 3 belangrijke stappen in het uitwerken van een consultatie risicolanden. Onze accountants zijn verplicht hier een klantspecifieke toelichting op te geven.

Stap 1: de corruptie-index

Bij de landen in de lijst is een nummer vermeld. Dit nummer betreft de plek die het land inneemt op de corruptie-index. Hoe lager de score, hoe hoger het risico op corruptie.

Bij een lage score is het dus van belang vast te stellen of er aanwijzingen zijn voor corruptie. Deze aanwijzingen zijn nader uitgewerkt in de NBA-praktijkhandreiking 1137.

Aanwijzingen

Deze aanwijzigen zijn bijvoorbeeld

 • Exessieve gastvrijheid en representatie;
 • Uitgaven in verband met lobby-activiteiten en sponsoring, die niet adequaat zijn onderbouwd;
 • Betalingen voor de inzet van 'tussenpersonen', waaronder agenten waarbij de commissiebetaling niet in verhouding staat tot de overeengekomen werkzaamheden;
 • Een langdurige zakelijk relatie met een individuele (buitenlandse) ambtenaar;
 • Kasbetalingen die niet adequaat zijn gedocumenteerd;
 • Consultaancy fees die niet adequaat zijn onderbouwd;
 • Aanhouden van een 'zwarte kas'.

Stap 2: EU Sancties

Verder hebben we vermeld voor welke landen een EU-Sanctie geldt. Op de website van de RVO vind je meer informatie over de geldende sancties per land.

Is er sprake van een connectie met een sanctieland? Stel dan vast dat de klant niet opereert in strijd met de geldende sancties.

Stap 3: belastingzorgen

Als laatste hebben we gespecificeerd wanneer er ten aanzien van een land sprake zou kunnen zijn fiscale risico's. Vooral van toepassing bij klanten in een internationale structuur (denk aan fiscaal gedreven constructies met buitenlanden, een groepsmaatschappij in een belastingparadijs). Belangrijk om in deze situaties een belastingadviseur te betrekken en samen (multidisciplinair) de risico's af te wegen.

Signaleren van risico’s

Signaleer jij risico’s? Neem dat serieus! Verzamel informatie en breng het wat, waar en waarom van de connectie van jouw klant met dit land in beeld en tref de juiste maatregelen. Zo weet je dat je als accountant vaktechnisch de zaken juist aanpakt.