Accountants in gesprek over multidisciplinair controleren en regeldruk

Accountants in gesprek over multidisciplinair controleren en regeldruk

Verschillende accountantskantoren vaardigden een partner en een young professional af. Onder leiding van een moderator gingen zij in gesprek. Tijdens deze zesde sessie van de serie dialogen van de Stuurgroep Publiek Belang over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren, ging het vooral over de rol die data-analyse kan spelen bij het controlewerk.

De conclusie? Multidisciplinair controleren is ‘megagoed’ voor de kwaliteit. We laten je graag zien welke gedachten en ervaringen door de accountants gedeeld werden.

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op

Duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole

Sinds 14 februari loopt er een serie aan dialoogsessies, georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang. Die stuurgroep is opgericht door de NBA, SRA en OOB accountantskantoren, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

"Dat is positief voor de kwaliteit. Maar dat verhaal wordt door de buitenwereld niet geloofd"

De ingrediënten van de sessies zijn telkens hetzelfde: accountskantoren vaardigen een partner en een young professional af. Onder leiding van een moderator gaan zij in gesprek. Roland Ogink, vicevoorzitter van de SRA en bestuurder bij de Jong & Laan, trapte de zesde sessie op het hoofdkantoor af.

Volgens Roland ligt een deel van de oplossing om tot meer kwaliteit te komen in het werken met multidisciplinaire teams. “Laat juist de controlepraktijk en de samenstelpraktijk samenwerken, met de fiscalist of de adviseur erbij. Want alleen op die manier heb je meerdere ogen, die vanuit hun disciplines dus ook meer zien.”

Gelukkig mondiger dan vijf jaar geleden

In groepjes reflecteren de 15 aanwezigen. Eén van hen: “Ik denk dat we, ondanks de regelgeving die over ons heen komt, een open mind moeten blijven hebben. Bedenk waarom we het vak zo mooi vinden.”

Een ander heeft het over nee durven zeggen. “Als een klant de gegevens die wij nodig hebben, niet op tijd bij ons krijgt, leggen we het probleem vaker terug bij de klant. We zijn gelukkig mondiger geworden dan vijf jaar geleden. Destijds hadden we het probleem van de klant tot ons probleem gemaakt.”

Weer een ander beaamt de positieve verandering die in gang is gezet. “De negatieve berichten zijn jammer voor het beroep. We moeten daar wat tegenover zetten. En niet te bescheiden zijn over hoe wij tegen bepaalde zaken aankijken.”

Stappen in data-analyse in de controlepraktijk

Een senior medewerker Kwaliteit & vaktechniek vertelde dat de Jong & Laan stappen zet in het toepassen van data-analyse in de controlepraktijk.

Het lastige is dat we daarbij meer gegevens van klanten vragen en zij dat niet altijd leuk vinden.

“Onder andere bij het volgen van de geld- en goederenstroom. Het lastige is dat we daarbij meer gegevens van klanten vragen en zij dat niet altijd leuk vinden. Bovenal is de cultuurverandering in onze eigen organisatie niet altijd makkelijk. Maar daar moeten we ons niet door uit het veld laten staan. Als gevolg van de ontwikkeling hebben we besloten geen handelsbedrijven meer te controleren als er geen goede voorraadadministratie is.”

Met meerdere disciplines beter controleren

Weer reflecteerden de accountants op wat ze net gehoord hadden.

“Ik geloof ook in het feit dat we met meerdere disciplines aan boord beter kunnen controleren. Dat is positief voor de kwaliteit. Maar dat verhaal wordt door de buitenwereld niet geloofd.”

Ogink: “Daarom moeten we voorbeelden naar voren halen, zodat we voorkomen dat het de kant op gaat die we niet willen.”

Een ander constateerde dat de toon aan de top belangrijk is om data-analyse in de controlepraktijk een belangrijke rol te laten spelen. “Maar daarnaast zul je ook medewerkers hun inbreng moeten laten hebben, zodat zij data-analyse daadwerkelijk gaan omarmen. Zodat je vervolgens de best practices die ontstaan weer tot beleid kan maken.”

Meer regels is niet de oplossing

De derde spreker besteedde namens de Young Profs aandacht aan het onderwerp werkdruk. Dit naar aanleiding van een onderzoek samen met universiteit Nyenrode onder de young profs. Daaruit bleek dat zij werkdruk een probleem vinden in de sector.

“De oplossing ligt niet in meer regels. Overheden hebben die reflex vaak wel. Als het werk niet goed is, dan moeten er maar meer regels komen. Maar dat leidt juist tot meer werkdruk en minder tijd voor het dossier. Je moet er dus voor zorgen dat die regeldruk niet doorslaat. Anders kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

“Met de schaarste aan financiële professionals wordt die beleving alleen maar groter.”

Hij stelde dat de stressbeleving onder jongeren enorm is toegenomen. “In verband met de schaarste aan financiële professionals wordt die beleving alleen maar groter.”

Helemaal aan het einde begint een aanwezige over de ‘rechte rug’ van de accountant. “Het is toch gek dat hij, in het belang van het maatschappelijk verkeer, wel een rechte rug kan houden tegenover klanten. Maar zijn eigen normen en waarden bij het bewaken van de balans tussen werk en privé met voeten treedt. Je eigen principes zijn toch belangrijker dan welke journaalpost dan ook?”

Wat namen de deelnemers aan lessen mee naar huis?

  • Laat verschillende disciplines samenwerken
  • Dat komt de kwaliteit ten goede
  • Accountants moeten bescheidenheid van zich afgooien
  • Probleem van niet goed aangeleverde gegevens, terugleggen bij de klant
  • Pas data-analyse toe in de controlepraktijk
  • Stuur op het terugdringen van de overuren
  • Accountant goed gepositioneerd
  • Houd ook rechte rug voor eigen normen en waarden
  • Beter uitleggen wat je wel en niet van een accountant mag verwachten 

Bron: NBA

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op
Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren