De Beslisser ­ Elke dag keuzes maken en zelfverzekerdheid uitstralen

René Descartes (Frans filosoof) stelde ooit: ‘Twijfel is het begin van wijsheid’. Hoewel ik goed begrijp wat hij daarmee bedoelde, kan ik je vertellen dat je met twijfel in de controlepraktijk niet ver komt. Integendeel: tijdens het controleproces wordt van je verwacht dat je voortdurend keuzes maakt en beslissingen durft te nemen. Niet morgen, maar nu!

Dynamische omgeving

Robbin aan het werk

De controlepraktijk is een zeer dynamische omgeving. Je krijgt te maken met meerdere partijen en belangen. Het beroep is bij wet ingesteld en het klantbelang wil in de praktijk nog wel eens afwijken van het maatschappelijk belang. In mijn rol als controleleider moet ik die belangen goed en snel tegen elkaar kunnen afwegen.

  • Waarderen we een bedrijfspand wel of niet af?
  • Nemen we een bepaalde kwestie wel of niet op in de verslaglegging?

Zaken zijn niet altijd zwart/wit, maar beslissingen wel. Door keuzes te maken weet de klant waar hij aan toe is en kan het controleproces verder gaan.

Starters begeleiden

Bij de Jong & Laan geven wij starters die van het VWO komen volop kansen om zich te ontwikkelen in de controlepraktijk. Wanneer je 18 of 19 bent en net je VWO diploma hebt, ben je echter nog niet zo doortastend – een uitzondering daargelaten. Laat staan dat je weet hoe je zaken moet aanpakken.

Zaken zijn niet altijd zwart/wit, maar beslissingen wel. 

Ook tijdens de begeleiding van deze nieuwe collega’s wordt naar mij gekeken. Waar laat je ze beginnen? En hoe voorkom je dat als ze er even niet uitkomen, ze constant de accountant bellen? Je moet als organisatie tenslotte ook efficiënt werken.

Knopen doorhakken

In mijn omgeving denken ze nog weleens dat ik sec met cijfers bezig ben, maar dat is beslist niet zo. Het gaat er in de controlepraktijk vooral om dat je op basis van regelgeving nadenkt en keuzes maakt. Met data-analyse inzicht creëert, knelpunten ontdekt en vervolgens knopen doorhakt.

Stevig in je schoenen staan kan geen kwaad, want in de communicatie met de klant is het belangrijk zelfverzekerdheid uit te stralen. Dat leer je wel bij ons in de controlepraktijk.

Om af te sluiten met een, mijn inziens, correcte quote van Goethe: ‘Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven’.

Ben jij geschikt voor de controlepraktijk van de Jong & Laan?

De Beslisser | Heb jij het in je?

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren