Karakter telt

Karakter telt

Wat is jouw karakter?

Altijd interessant om te weten hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt. Iedereen is daar stiekem wel benieuwd naar en het is ook nog eens enorm leerzaam. Je persoonlijkheid bepaalt namelijk voor een groot deel de manier waarop je omgaat met mensen en werksituaties.

Karakter telt

De een is volhardend, de ander optimistisch en weer een ander beschikt over inlevingsvermogen. Verschillende karakters bij elkaar maakt een sterk team. Bij de Jong & Laan telt ieder karakter.

Bekijk hier hoe het karakter van collega’s tot uiting komt in hun werk. Met welk karakter kun jij bijdragen?

De karakters

De Visionair

De Visionair

Een Visionair neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst feiten in een ruimere context en lange termijn perspectief.

 • Je organiseert sessies om strategieën op te stellen, waarbij je rekening houdt met de externe ontwikkelingen en toekomstverwachtingen.
 • Je stelt traditionele werkwijzen ter discussie en komt met vernieuwende producten en benaderingen.

Lees de blog van Sjoerd, De Visionair.

De Grensverlegger

De Grensverlegger

Een Grensverlegger richt zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

 • Je bent op de hoogte van marktontwikkelingen en nieuwe vormen van technologie. 
 • Je treedt buiten gangbare paden en doet haalbare voorstellen, die niet altijd voor de hand liggen. 

Lees de blog van Nancy, De Grensverlegger.

De Beslisser

De Beslisser

Een Beslisser neemt op het juiste moment beslissingen. Hij/zij onderneemt actie en spreekt standpunten uit.

 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties die de efficiëntie en effectiviteit van jouw eigen en andere afdelingen bevorderen. 
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties die regelmatig voorkomende problemen structureel oplossen.

Lees de blog van Robbin, De Beslisser.

 

De Verbinder

De Verbinder

Een Verbinder levert op effectieve wijze een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct een persoonlijk belang dient.

 • Je benoemt binnen je team de gemeenschappelijke factoren, om zo de teamgeest en het belang van een gezamenlijk resultaat te versterken. 
 • Je doet concessies aan je eigen standpunten, om als groep een stap verder te kunnen doen.

Lees de blog van Marco, De Verbinder.

 

De Ondernemer

De Ondernemer

Een Ondernemer signaleert kansen en mogelijkheden in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten en diensten. Daarnaast durft hij/zij risico’s te nemen om zakelijk voordeel te behalen.

 • Je praat in termen van mogelijkheden en niet in termen van belemmeringen.
 • Je doet voorstellen voor nieuwe producten en diensten die aansluiten bij behoeften in de markt.

Lees de blog van Dirk Jan, De Ondernemer.

De Mensenmens

De Mensenmens

Een Mensenmens begeeft zich gemakkelijk onder andere mensen, stapt zonder moeite op anderen af en kan zich op natuurlijke wijze in gezelschap mengen.

 • Je voert regelmatig gesprekken met verschillende collega’s uit de directe werkomgeving, over zaken die niet direct te maken hebben met het werk.  
 • Je moedigt anderen aan om te beginnen aan een uitdaging, waardoor zij kunnen groeien.

Lees de blog van Harold, De Mensenmens.