Samen gaan we voor de ultieme werkomgeving

Samen gaan we voor de ultieme werkomgeving

Zomaar een paar uitspraken van onze collega's tijdens het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met regelmaat voeren wij dit grootschalige onderzoek uit. Met als doel, de beste werkgever zijn en een optimaal werkklimaat voor onze mensen. Want samen maken wij de Jong & Laan, de Jong & Laan. Het zijn de mensen, de drijfveren en de ervaring die zij met zich meedragen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan de cultuur van de Jong & Laan en we waarderen de mening van ieder individu. 

Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek is ook altijd weer spannend. Hoe tevreden zijn onze collega's en welke feedback krijgen we? Belangrijker nog, zien we dat acties die uit een vorig onderzoek kwamen, nu leiden tot een betere score op die punten. Ik neem jullie graag mee in de resultaten van het onderzoek van 2021.  

Mattijs Buitinga
Mattijs Buitinga Manager HR
medewerkers de jong en laan

Aan het MTO heeft 94% van al onze collega's deelgenomen. Dit zijn er ruim 700 dus hier zijn wij super trots op. Er zijn veel mooie resultaten uit het onderzoek naar voren gekomen. Ook kijken we op welke punten we ons nog kunnen verbeteren. 

Hieronder allereerst een aantal mooie resultaten die de Jong & Laan laten zien ten opzichte van de financiële branche. In het cirkeldiagram zie je de mate waarin collega's ons aanbevelen. Bijna de helft van onze collega's beveelt de Jong & Laan in sterke mate (9 of 10 score) als werkgever aan.  De passieve groep (score 7-8) doet dit alleen als iemand bijvoorbeeld vraagt: "hoe is het om te werken bij de Jong & Laan?" en een kleine groep van 6% geeft aan de Jong & Laan in mindere mate of niet aan te bevelen.  

Hieronder staat twee procentuele waardes die staat voor de trots en betrokkenheid van onze collega's. Beide waardes zijn tot stand gekomen door een vraag waarbij collega's in een range van 0 tot 10 aangaven in welke mate zij zich trots en betrokken voelen over/bij de de Jong & Laan. . Alleen de collega's die een 9 of 10 hebben gegeven worden gezien als 'in sterke mate trots/betrokken'. Een geweldige score dus! 

Voelt zich in sterke mate trots

0

Voelt zich in sterke mate betrokken

0

Waar gaan we aan werken?

Waar gaan we dan aan werken hoor ik je denken? Ook daar zijn we graag transparant over. Iedere organisatie heeft verbeterpunten en zo ook de Jong & Laan. We gaan ons inzetten om collega's nog meer mee te nemen in de ontwikkelingen die spelen binnen de organisatie. Daarnaast gaan we ons nog meer richten op diversiteit in bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe collega's met andere (opleidings)achtergronden. Tenslotte zijn wij een organisatie met meerdere vestigingen en gaan we extra investeren in het '1 de Jong & Laan-gevoel' waarin we bijvoorbeeld werkwijzen gelijktrekken. Een eerste stap is hierin al gezet met de implementatie van Microsoft Dynamics.  

Al met al levert een MTO veel waardevolle informatie op en geeft het een goed beeld over hoe we ervoor staan. Het onderzoek afnemen is één, maar het daadwerkelijk opvolgen van acties is twee. Hier zetten we ons voor in en we houden iedereen regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen via ons intranet.  

Wil jij meer informatie over het MTO of het werken bij de Jong & Laan? Laten we dan eens bellen en neem gerust contact met mij op.  

Ben je ook enthousiast geworden om je bij ons team te voegen?