Strategie & ambities.

Onze strategie & ambities dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze klanten én onze medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we ons op beide vlakken richten, we elkaar vooruithelpen. Dit met als doel: klaar voor de toekomst. Op deze pagina nemen we je mee in de 5 ambities op weg naar 2025.

5 ambities

We hebben 5 ambities op weg naar 2025: 

  • Imago & bekendheid: we zijn een accountancy- en adviesorganisatie met een landelijke dekking. Daarbij worden we gezien als een vooruitstrevende en veelzijdige partner die organisaties vooruithelpt. We lopen telkens voorop en doen we het net even anders. Een organisatie waar je bij wil horen, als klant en als werknemer.
  • Omvang & groei: we groeien naar een omzet van 175 - 200 miljoen. Onze groei realiseren we autonoom en door buy and build. Ook in het aantal medewerkers groeien we, maar in verhouding is dit beperkt door de inzet van slimme werkwijzen, verdienmodellen en IT toepassingen. We zijn data driven met een human touch.
  • Kwaliteit & leren: we schakelen daadkrachtig en we zijn leergierig, zoals dat past bij een vooruitstrevende organisatie. Een organisatie met expliciete aandacht voor kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling.
  • Mensen & middelen: de meerwaarde van onze medewerkers is duidelijk zichtbaar. Zij dragen onze cultuur: een cultuur die aantrekkelijk is voor klanten en jong talent, zowel binnen als buiten het accountancyvak. Naast het aantrekken van nieuwe collega’s, zetten we ons ook in op het behoud van onze bestaande professionals. We investeren in inspirerend leiderschap en focussen ons op meer diversiteit binnen onze organisatie.
  • MVO & duurzaamheid: we voelen ons als organisatie meer betrokken bij de wereld om ons heen. Naast dat we er zelf aan werken, zijn we gericht op duurzame prestaties van onze klanten.

Steeds een stap vooruit, steeds een stap beter. De wereld is in beweging en wij bewegen mee.

Hoe wij samenwerken

Samen met onze klanten maken we de beweging om ambities te realiseren. Daarbij toetsen we ons handelen, onze keuzes en acties altijd aan onze kernwaarden. Deze kernwaarden vormen het fundament van onze organisatie. We stralen ze uit, ze passen bij wie we zijn, waar we voor staan én wat we doen. Zie ze als ons DNA. Vooruitstrevend, kleurrijk, open, betrokken, deskundig en integer zijn de kernwaarden waar onze klanten ons altijd op mogen aanspreken.

Kernwaarden

Vooruitstrevend

We zijn gedreven personen die met veel toewijding vooruitstrevend te werk gaan. We dagen onszelf uit verder te kijken dan de status quo. Bij onze klant, onze organisatie en individueel. Daarbij worden we gedreven door onze ondernemersgeest en de ambitie toonaangevend te zijn. We gaan voor vernieuwing en continu optimaliseren, klanten vooruithelpen en alles eruit halen wat erin zit. Zelfs gestandaardiseerd werk bekijken we met een frisse blik; want vooruitgang is nooit af.

Kleurrijk

Ieder karakter telt. We houden van diverse mensen met ieder zijn of haar eigen talent, persoonlijkheid en achtergrond. Bij ons kun je jezelf zijn, jouw persoonlijke touch aan het werk meegeven. De gedragenheid van alle verschillende karakters vormt onze sterke basis. De unieke kenmerken zorgen voor een eenheid en maken ons een krachtige organisatie met een herkenbare en onderscheidende profilering. 

Open

Door onze nieuwsgierige houding staan we open voor vernieuwing en innovatieve ideeën. We zijn ruimdenkend en omarmen diversiteit. We zijn open, maar ook kritisch en eerlijk. Naar elkaar en onze klanten. Recht door zee, maar altijd respectvol. Alleen zo halen we het beste in elkaar naar boven, helpen we elkaar en verbreden we ieders blik. 

Betrokken

Vanuit de intentie ons echt in elkaar te verdiepen, voelen we ons betrokken bij collega’s en klanten. In dit digitale tijdperk tonen we oprecht aandacht, hebben we oog voor elkaar en verdiepen we ons in elkaars beweegredenen. Deze mensgerichte instelling verbindt ons. Het vormt de basis om resultaten te boeken, een waardevolle band op te bouwen en op elkaar te kunnen terugvallen. Verbonden met de wereld om ons heen, vervullen we een maatschappelijke rol en dragen we bij aan een betere wereld. 

Deskundig

We zijn goed in wat we doen, maken de juiste keuzes voor onze klanten en gaan daarbij altijd voor kwaliteit. We zijn deskundig en laten dat met trots zien. Naast inhoudelijke vakkennis, beschikken we over een groot lerend vermogen en staan we altijd open voor kennisdelen en kennisverrijking. Door multidisciplinair samen te werken, halen we niet alleen het beste in onszelf naar boven, maar juist ook in anderen. 

Integer

We hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In het werk dat we uitvoeren, blijven we dichtbij onszelf en durven we verantwoordelijkheid te nemen. We zeggen waar we voor staan én staan achter wat we doen. Voor onze klanten, onze organisatie en collega’s. Loyaal en betrouwbaar zoeken we altijd naar de beste oplossing. Vanuit een onafhankelijk standpunt, integer en met een duidelijk ethisch besef.