Dit is de nieuwe PE-opzet waarin jij de regie neemt

Dit is de nieuwe PE-opzet waarin jij de regie neemt

Anja Wansink is in haar functie als beleidsadviseur opleiding & training verantwoordelijk voor het verzorgen van een evenwichtig en actueel aanbod van vaktechnische trainingen, vaardigheidstrainingen en ontwikkeltrajecten. Het einddoel is het behouden en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening, maar vooral de persoonlijke ontwikkeling van de collega’s van de Jong & Laan.

Sinds begin 2021 bepaal je als PE-plichtige, met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP’s), zelf de vorm en omvang van de PE-activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van huidige en toekomstige werkzaamheden. In deze nieuwe opzet neem je zelf de regie. 

Anja Wansink
Anja Wansink Beleidsadviseur opleiding & training

Zorgen voor kwaliteit en flexibiliteit bieden

medewerker de jong en laan

Waar eerder het programma voor de PE-plichtigen redelijk vast stond, is dat nu helemaal anders. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, daarom stellen we wel een aantal items verplicht.

Om daarnaast onze collega’s toch enige richting mee te geven, dragen wij per (functie)profiel suggesties aan. Kortom, de basis staat en er is daarnaast veel flexibele ruimte voor jouw eigen persoonlijke (vaktechnische) ontwikkeling.

Blended learning

medewerkers de jong en laan

Naast flexibiliteit in het kiezen van opleidingen en trainingen, zijn er ook grote stappen gezet met online- en blended learning. Dit betekent dat we het online en offline volgen van opleidingen en trainingen combineren. We zien dat het in de praktijk heel goed is om niet alleen meer thuis te werken en online te vergaderen, maar ook om cursussen te volgen.

Ik zie dit niet meer veranderen. We hebben het afgelopen jaar in één keer een forse sprong voorwaarts gemaakt. Adviesvaardigheden zijn in het aanbod een onderwerp dat vanuit het kantoor verplicht is. Leidinggeven op afstand staat dankzij corona nu ook stevig op de cursusagenda.

Maar ook heel praktische vaardigheidstrainingen, zoals een goed sollicitatiegesprek voeren met mogelijke nieuwe collega’s. Dit staat naast de – vanzelfsprekende – vaktechnische onderwerpen die ook aan de orde komen.

Hybride, online en op kantoor

De ervaring leert ons dat online zeker niet altijd in de plaats van werken op kantoor of van een cursus ter plekke komt. Ik schakel veel met mijn collega Mattijs Buitinga. We merkten allebei dat, vooral bij trainingen waar bijvoorbeeld met rollenspellen wordt gewerkt en waar gedrag en attitude nadrukkelijke onderwerpen zijn, je veel beter kan werken als je elkaar face-to-face ontmoet.

Wij leggen hier niet het accent op wat fout gaat, maar veel meer op zoek naar de individuele verbeterpunten en deze vervolgens ook opnemen in iemands POP."

En als ‘klankborden’ echt noodzakelijk is, dan werkt dat op kantoor natuurlijk altijd beter. In het programma dat we onze collega’s bieden komt dat ook nadrukkelijk terug. Een manier om dat vorm te geven is “feed forward” in plaats van feedback. Hierbij leggen we niet het accent op wat fout gaat, maar veel meer op zoek naar de individuele verbeterpunten en deze vervolgens ook opnemen in iemands POP.

Onze organisatie gaat een stap verder!

In maart 2021 hebben wij een handige applicatie, MyPE, gelanceerd. De afdeling accountancy werkt inmiddels met deze applicatie en binnenkort gaan ook alle collega’s van de overige disciplines – zo’n 700 mensen- hiermee werken. Onze organisatie kent veel betrokken en ambitieuze collega’s en hierdoor zijn wij in staat om snel deze nieuwe systematiek uit te rollen binnen de hele organisatie.

Naast de POP bieden wij collega’s een digitale leeromgeving ‘GoodHabitz. Dit is een digitale leeromgeving waar iedereen toegang heeft tot inspirerende en leerzame cursussen. Denk hierbij aan ‘doelgericht werken’, ‘Delegeren in één minuut’ en masterclasses van bijvoorbeeld Ben Tiggelaar.

Kortom, wij helpen jou om, op ieder niveau en binnen elke functie, doorlopend te werken aan persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling of nieuwe carrièrekansen.

Zie jij jezelf wel werken bij onze mooie organisatie en word jij misschien wel onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures en stel jezelf voor.

Reageren op deze blog? Dat kan onderaan de pagina ↓

Als accountant werken én studeren bij de Jong & Laan!

Als accountant werken én studeren bij de Jong & Laan!