Mentale vitaliteit faciliteren als leidinggevende.

Een cultuur van vertrouwen is voor mij, en mijn collega’s, essentieel. Ik geloof dat openheid en kwetsbaarheid de sleutels zijn tot een hecht team. Door een omgeving te creëren waarin mijn collega's zich vrij voelen om hun zorgen te uiten, stimuleer ik een cultuur waarin iedereen zich lekker voelt.

Dit doe ik als leidinggevende

Ik heb bewust gekozen voor de Jong & Laan om haar mensgerichte cultuur en multidisciplinaire hoogwaardige dienstverlening aan mooi klanten. Voor mij gaat het niet alleen om het behalen van zakelijke doelen, maar ook om het welzijn van mijn team. Het faciliteren van mentale gezondheid heeft bij mij een prominente plek.  

Korte lijnen zorgen ervoor dat we potentiële problemen snel kunnen opsporen en aanpakken. Of het nu gaat om preventieve maatregelen of acute situaties, maatwerk de sleutel is tot een succesvolle aanpak.  

Als leidinggevende, op een kantoor met 50 collega's in Hardenberg, heb ik altijd geweten dat mensen het hart van onze organisatie vormen. Zij zijn ons grootste kapitaal. Voor mij gaat het niet alleen om het behalen van zakelijke doelen, maar vooral om het welzijn van mijn team. Het faciliteren van mentale gezondheid heeft bij mij een prominente plek.  

Veranderingen signaleren 

Het begint bij het echt kennen van mijn collega’s. Ik maak tijd vrij om met ze het gesprek aan te gaan en verhalen te horen. Ik heb oprechte interesse in ze. Door deze nauwe band merk ik veranderingen in gedrag, die kunnen wijzen op onderliggende problemen, snel op. Of het nu gaat om verminderde prestaties, een andere gemoedstoestand of veranderingen in hoe iemand binnen het team beweegt. Vervolgens sta ik altijd klaar om te helpen. 

Ben Bruinsma
Ben Bruinsma Vestigingsmanager

Streven naar een cultuur waarin mijn team centraal staat

Een cultuur van vertrouwen is voor mij, en mijn collega’s, essentieel. Ik geloof dat openheid en kwetsbaarheid de sleutels zijn tot een hecht team. Door een omgeving te creëren waarin mijn collega's zich vrij voelen om hun zorgen te uiten, stimuleer ik een cultuur waarin iedereen zich lekker voelt. 

Natuurlijk kan ik niet alles alleen. Samen met de partners en het managementteam (bestaande uit leidinggevenden van andere disciplines) van onze vestiging, verdelen we de leidinggevende taken en verantwoordelijkheden. Ook sparren we onderling. We zetten samen de koers uit voor de organisatie en haar medewerkers. Tijd en aandacht zijn hierbij cruciaal, en ik probeer ervoor te zorgen dat beide voldoende aanwezig zijn. 

Nauwe samenwerking met HR 

Ook is samenwerken met HR voor mij essentieel en gelukkig is dit binnen onze organisatie ook vanzelfsprekend. Korte lijnen zorgen ervoor dat we potentiële problemen snel kunnen opsporen en aanpakken. Of het nu gaat om preventieve maatregelen of acute situaties, maatwerk de sleutel is tot een succesvolle aanpak.  

Danine staat met haar expertise op het gebied van verzuim en vitaliteit altijd klaar om te adviseren en helpen. Het is heel waardevol voor mij als leidinggevende dat ik direct contact heb met HR en onze verzuim en vitaliteitsspecialist. Hierdoor kan ik snel actie ondernemen en voel ik mij gesteund, net als mijn collega’s. 

Streven naar een cultuur waarin mijn team centraal staat

Voor mij gaat het verder dan alleen het oplossen van problemen. Ik streef naar een cultuur waarin het welzijn van mijn team centraal staat. Door het bespreekbaar maken van geluk en actief te zoeken naar manieren om dit te bevorderen, creëer ik hopelijk een fijne werkomgeving in Hardenberg. Hiervoor doen we voorafgaand van onze gezamenlijke weekstart (per discipline) bijvoorbeeld een check-in bij iedereen.

Destijds heb ik heel bewust gekozen voor de Jong & Laan, om haar mensgerichte cultuur, multidisciplinaire hoogwaardige dienstverlening aan mooi klanten.

Dit geeft ruimte om aan te geven waar iemand zakelijk of misschien privé tegen aanloopt. Ook geeft dit ruimte om onderwerpen of gebeurtenissen te delen die op dat moment belangrijk zijn (in positieve dan wel negatieve zin) voor onze collega's. Dit brengt niet alleen inzichten, maar ook een veilig teamgevoel en draagt bij aan het welzijn van collega’s. 

Ik als leidinggevende 

Destijds heb ik heel bewust gekozen voor de Jong & Laan, om haar mensgerichte cultuur, multidisciplinaire en hoogwaardige dienstverlening aan mooi klanten. Hier samen voor staan en aan werken helpt bij de medewerkerstevredenheid/werkgeluk, leidt tot klanttevreden en dan volgt het resultaat “vanzelf”.   

De rol van leidinggevende is vaak een nieuwe stap, waar je niet specifiek voor bent opgeleid. Het vergt een verschuiving in denken en handelen, van bijvoorbeeld een accountant naar een leidinggevende. De afgelopen jaren als leidinggevende heb ik geleerd dat mentale gezondheid een integraal onderdeel moet zijn van onze organisatiecultuur.

Je groeit in je rol, gelukkig faciliteert de Jong & Laan veel opleidingsmogelijkheden voor (nieuwe) leidinggevenden. Daarnaast weet ik dat ik er nooit alleen voor sta en zijn er veel mogelijkheden om met elkaar te sparren.  

Tijd en aandacht zijn voor mij de sleutelwoorden. Zorgen dat we met elkaar op één lijn zitten en dat collega’s (en ik) geen drempel voelen om aan te geven als het even anders gaat.  

Aandacht voor gezonde &

blije collega's.

Mentale vitaliteit. Het raakt ons allemaal, we werken in een zeer dynamische branche en organisatie. Vanuit de Jong & Laan doen we er alles aan om jou zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren.