Scherp op kwaliteit: geen concessies, maar duidelijkheid

Scherp op kwaliteit: geen concessies, maar duidelijkheid

Op 1 januari 2018 traden nieuwe kwaliteitsstandaarden in werking. Een verplichting voor elke accountantsorganisatie, met regels over onder andere klantacceptatie en het afstemmen van vaktechnische vraagstukken.

Noodzakelijk kwaad? Onnodige extra regeldruk? Integendeel, binnen de Jong & Laan grepen we dit moment juist aan om het kwaliteitsbeleid binnen onze gehele accountancypraktijk te uniformeren. Geen verschil meer tussen onze controle- en samenstelpraktijk en één gezamenlijk uitgangspunt. We zijn ondernemende accountants, waarbij het voldoen aan wet- en regelgeving altijd doorslaggevend is.

Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis Manager kwaliteit & vaktechniek

5 kwaliteitsmanagers

Een team van vijf kwaliteitsmanagers ondersteunt de organisatie voor een totale dienstverlening op het hoogste niveau. Naast jarenlange ervaring hebben zij samen een breed beeld op de praktijk, vanuit verschillende invalshoeken: controle, samenstel en compliance. Een stevige basis voor het doorbouwen aan kwaliteit.

Nieuwe klant of opdracht

Annemieke Stokvis, kwaliteit & vaktechniek: “Dagelijks zijn we bezig met klant- en opdrachtacceptaties. Elke nieuwe klant en elke nieuwe opdracht moet door ons goedgekeurd worden, voordat een accountant aan de slag kan. Bij akkoord wijzen wij de opdracht aan de accountant toe. Ons belangrijkste aandachtspunt is de integriteit van de potentiële klant.”

Ivo Berenschot, accountant: “Als kwaliteitsmanager zit ik nu aan de andere kant van de tafel. Deze rol brengt met zich mee dat ik af en toe collega’s moet teleurstellen als we een potentiële klant niet accepteren, bijvoorbeeld vanwege negatieve publiciteit.

Zo’n beslissing nemen we natuurlijk altijd goed gemotiveerd en in overleg met de directie. Maar als oud-vestigingsleider begrijp ik maar al te goed dat ‘nee’ zeggen tegen een klant niet natuurlijk voelt.”

Vaktechnische vraagstukken

Ook komen er veel vaktechnische vraagstukken over het bureau van de kwaliteitsmanagers. In de accountancypraktijk wordt op uiteenlopende gebieden geconsulteerd, zowel verplicht als onverplicht. Denk aan continuïteitsissues bij klanten of het herstellen van een fout in de jaarrekening.

Gerrit Tuitert, accountant: “De vaktechnische vraagstukken zijn echt interessant. Geen enkele is hetzelfde. Het is prachtig om na een stevige vaktechnische discussie met de accountant er samen uit te komen. Zo houden we elkaar, maar ook de klant scherp. Dat zijn de casussen waar ik goede herinneringen aan overhoud.”

Een lastige positie

Soms is er sprake van heel lastige kwesties. Annemieke: “Er schiet me een situatie te binnen, waarbij één van onze accountants te lang is meegegaan in een onjuist standpunt van de klant. De jaarrekening gaf daardoor al enkele jaren een te rooskleurig beeld van de onderneming. Na constatering hebben we direct aangedrongen op het doorvoeren van de benodigde correcties en het informeren van de financier en de Belastingdienst.

Dit brengt zowel de accountant als de klant in een lastige positie ten opzichte van deze stakeholders. Maar we konden goed uitleggen waarom de correcties nodig waren.

Gelukkig zijn dit echt uitzonderingen in onze praktijk. We leren hiervan dat onze klanten uiteindelijk altijd gebaat zijn bij een accountant die duidelijk is en staat voor zijn zaak.”

De toekomst: leren door kennisdelen

We hebben in 2018 een goed beeld gekregen van onze gehele accountancypraktijk. De meest opvallende cases delen we geanonimiseerd met onze accountants. En we gaan met elkaar de discussie hierover aan. Onze belangrijkste doelstellingen?

  • Kennisdeling;
  • leren van elkaar en;
  • bewustwording.

Met ons team van vijf kwaliteitsmanagers (naast Annemieke, Ivo en Gerrit, zijn dat ook Lingling Huang, externe accountant en Robert Hutchison, compliance officer) blijven we ook in 2019 scherp op kwaliteit. De kwaliteit van al onze dienstverlening.

We blijven doorbouwen aan één accountancypraktijk. Er zijn nog zeker belangrijke aandachtspunten, maar de eerste grote stappen zijn gezet!