Roy is Roy bij de Jong & Laan (en adviseur mkb)

Arbeids­voorwaarden

Onze informele en mensgerichte cultuur is een veelgenoemde reden om bij de Jong & Laan te (blijven) werken. Daarnaast bieden wij je een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden dat recht doet aan jouw kwaliteiten en persoonlijke inzet. Ook dat telt bij de Jong & Laan.

Algemeen

 • Salaris: een marktconform salaris, met vakantietoeslag, passend bij je opleiding en werkervaring.
 • Pensioen: de pensioenregeling is een CDC-regeling met een opbouw van 1,381% (2021) van de pensioengrondslag per jaar volgens het middelloonsysteem.
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden: de mogelijkheid om (over)uren in te zetten voor andere arbeidsvoorwaarden.
 • Parttime werken: minder dan 40 uur per week werken is op alle functieniveaus bespreekbaar.
 • Smartphone: afhankelijk van de functie krijg je de beschikking over een smartphone.
 • Regeling flexibel werken: deze regeling geeft je flexibiliteit in de keuze van locatie(s) en werktijden. Bij de Jong & Laan werk je waar en wanneer jij wilt.
 • Thuiswerkfaciliteiten: als medewerker krijg je de beschikking over een bureau of bureaustoel, zodat je op een prettige manier kunt thuiswerken. 

Winstuitkeringen

 • Winstdelingsregeling: 22,5% van de winst wordt jaarlijks verdeeld onder de medewerkers.
 • Eindejaarsuitkering: in december ontvangen alle medewerkers, naast een kerstpakket, een vaste eindejaarsuitkering van 2,08% van het bruto jaarsalaris.

Reizen

 • Mobiliteitsregeling: indien van toepassing kun je kiezen tussen een leaseauto of een mobiliteitsbudget.
 • Reiskostenvergoeding: de kosten woon-werkverkeer worden tegen € 0,19 per kilometer vergoed en zakelijke reiskosten tegen € 0,31 per kilometer. Kosten met het openbaar vervoer worden volledig vergoed.
 • Fietsregeling: de mogelijkheid om (met fiscaal voordeel) een fiets aan te schaffen.

Vergoedingen

 • Kostenvergoeding: afhankelijk van de functie, ontvang je een kostenvergoeding.
 • Sportregeling: voor een lidmaatschap van een sportvereniging wordt € 15 bruto per maand vergoed. Daarnaast mag je een sportoutfit uitzoeken, ter waarde van € 75.
 • Wervingsfee: voor het vinden van een nieuwe collega ontvang je een beloning.
 • Verhuiskostenvergoeding: verhuis je op verzoek van de Jong & Laan, dan ontvang je hiervoor een vergoeding.
 • Contributie beroepsorganisatie: deze wordt volledig vergoed.

Vakantiedagen, overuren en verlof

 • Vakantiedagen: je krijgt 31 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek.
 • Overwerkvergoeding: overuren kunnen voor vrije tijd worden opgenomen, worden uitbetaald tegen 100% of 130% (afhankelijk van de functie) of worden ingezet voor andere arbeidsvoorwaarden.
 • Flexibele werktijden: er is flexibiliteit mogelijk in de werktijden.
 • Verlof: wij ondersteunen de diverse wettelijke regelingen voor verlof. Denk aan ouderschapsverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof.

Verzekeringen

 • Zorgverzekering: de collectieve zorgverzekering met premiekorting is afgesloten bij CZ.
 • WGA-hiaatverzekering: een verzekering ter aanvulling op de inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. De premie wordt door de Jong & Laan betaald.
 • WIA-excedent verzekering: een vrijwillige aanvulling op de WGA-hiaatverzekering. De helft van de premie wordt door de Jong & Laan betaald.

Studie en carrière

 • Opleidingsmogelijkheden: je kunt gebruikmaken van het uitgebreide interne educatieaanbod. Daarnaast worden diverse externe vaktechnische opleidingen aangeboden met daarbij passende voorwaarden.
 • Development trajecten: naast de meer vaktechnisch gerichte opleidingen kun je afhankelijk van je ambities deelnemen aan een Young Developmenttraject, Personal Developmenttraject, Human Developmenttraject en Management Developmenttraject.

Personeelsvereniging en feest

 • Personeelsvereniging: elke vestiging heeft haar eigen personeelsvereniging die activiteiten organiseert.
 • Feest: naast de activiteiten per vestiging zijn er grote vestigingsoverstijgende feesten en een jaarlijks sportevenement voor alle collega's.