De meest gemaakte fout bij complexe belastingaangifte

De meest gemaakte fout bij complexe belastingaangifte

De belastingplicht wordt voor sommige beroepen gezien als complexe materie. Zo ook voor piloten. Naast het personeel in de luchtvaartbranche krabben zelfs belastingadviseurs zich er soms van achter de oren.

In deze blog stelt piloot Gijs een vraag over zijn inkomstenbelasting. Aan de hand van deze fictieve casus vertel ik je graag hoe wij dergelijke vraagstukken bij de Jong & Laan oppakken en welke fouten op de loer liggen voor fiscalisten.

 

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur

Driehoeksverhouding tussen landen

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over in welk land piloten belasting over hun inkomen moeten betalen. Veel van hen hebben namelijk te maken met een zogenoemde driehoeksverhouding tussen landen.

Neem als voorbeeld Gijs. Hij is piloot bij vliegtuigmaatschappij International Airways en is woonachtig in Deventer. Zijn home base is vliegveld Frankfurt (Duitsland). International Airways is gevestigd in Ierland.

Bij een dergelijk vraagstuk zijn fiscalisten wel eens geneigd overhaast te werk te gaan. 

Gijs staat dan ook op de loonlijst van de Ierse maatschappij, waar hij ook vanuit betaald wordt. Op het salaris van Gijs wordt naar Iers nationaal belastingrecht, Ierse loonbelasting ingehouden. Hij heeft ons de vraag gesteld of dit wel goed gaat omdat hij feitelijk niet in Ierland werkzaam is.

Fiscalist overhaast te werk

Bij een dergelijk vraagstuk zijn fiscalisten wel eens geneigd overhaast te werk te gaan. Ze maken daardoor de fout om bij de belastingaangifte alleen het Ierse brutoloon te vermelden dat op de Ierse jaaropgaaf staat, maar rekenen deze niet om naar de Nederlandse fiscale maatstaven.

De eventuele belastingheffing over diverse (kosten)vergoedingen, waar veel piloten recht op hebben, blijft daardoor ten onrechte buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor werkgeversbijdragen die worden betaald voor een buitenlandse pensioenregeling.

Uitgangspunten ophelderen

Hoe kun je deze fout als fiscalist voorkomen? Allereerst door de uitgangspunten op te helderen. Met betrekking tot de casus van Gijs verdiepen we ons onder andere in:

  • de arbeidsovereenkomst met International Airways;
  • zijn actuele loonstroken;
  • of er in Duitsland mogelijk sprake is van een vaste inrichting;
  • waar Gijs precies werkzaam is. Vliegt hij alleen binnen Duitsland of passeert hij ook de landsgrenzen?

Belastingverdragen als leidraad

Vervolgens richten we ons op de Nederlandse nationale inkomstenbelastingwet en de belastingverdragen waarin is geregeld welk land waarover belasting mag heffen. In het geval van Gijs zien we in het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland dat Ierland geen belasting mag heffen.

Maar hoe zit het dan met het feit dat hij in Nederland woonachtig is en in Duitsland werkt? Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt het heffingsrecht in beginsel aan Nederland toebedeeld, tenzij er sprake is van een vaste inrichting van de Ierse werkgever in Duitsland.

Belastingheffing voor tijd op grondgebied

Dat in het geval van Gijs sprake is van een vaste inrichting, blijkt na een aanvullend gesprek en onderzoek bij ons op kantoor. Duitsland mag dus belasting heffen over het door Gijs genoten inkomen. Dit geldt alleen voor de tijd dat hij op/boven Duits grondgebied werkt.

Gijs is grofweg gezegd alleen in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd over het naar Nederlandse maatstaven omgerekende Ierse salaris dat niet toerekenbaar is aan de Duitse periode.

Voor Gijs kan het vanuit Duits fiscaal oogpunt aantrekkelijk zijn om… met zijn vriendin te trouwen. 

Gijs’ vraag is hiermee beantwoord. Gedegen belastingadvies gaat in onze optiek echter verder. Door slim om te gaan met buitenlandse belastingvoordelen kunnen we voor piloten vaak een groot verschil maken. Dat levert in sommige gevallen verrassende fiscale adviezen op.

Trouwen gunstig voor Duitse belasting

Stel dat Gijs niet in Deventer woont, maar net over de Duitse grens in Bad Bentheim. Hij woont daar samen met zijn vriendin en moet over zijn gehele salaris in Duitsland belasting betalen. Voor Gijs kan het vanuit Duits fiscaal oogpunt aantrekkelijk zijn om… met zijn vriendin te trouwen.  

Hij komt dan onder voorwaarden namelijk in aanmerking voor een gunstiger Steuerklasse, oftewel; een dubbele belastingvrije som. Bij zijn overlijden heeft zijn echtgenote dan onder voorwaarden recht op een Duitse Rente (Duits pensioen).

We kunnen Gijs natuurlijk ook adviseren op het gebied van zijn verzekeringsplicht en zijn pensioen. En als hij kinderen krijgt, hoe zit het dan met de kinderbijslag? Kenmerkt vindingrijkheid ook jouw advisering en ben je niet voor één (fiscaal) gat te vangen? Dan komen wij graag met je in contact. Bekijk onze vacatures.