Wederzijds begrip levert kwaliteit

Wederzijds begrip levert kwaliteit

Accountancy is van oudsher een mannenwereld, al komt daar de laatste jaren verschil in. In onze fiscale-, samenstel- en controlepraktijk zien we steeds meer vrouwelijke collega’s. En binnen die groep is er weer een mooie variatie in leeftijd. Zowel de vrouwelijke starter als gevorderde professional voelt zicht thuis in onze organisatie. Dat is een goede ontwikkeling.

Verschillen benutten

Vrouwen op de werkvloer brengen een andere dimensie met zich mee. Ze hebben een andere kijk op zaken en een andere manier van benadering. De mix van competenties van de mannen en vrouwen moet je benutten. Voeg dit samen en je hebt een bredere kijk op zaken, wat helpt bij een kwalitatief hoge dienstverlening. 

Werk-privé in balans

Dat er een mooie populatie aan vrouwen binnen onze accountancypraktijk werkt, zou eigenlijk niet noemenswaardig hoeven zijn. Toch is het speciaal, omdat we ons in een vakgebied bevinden, waarbinnen de werkdruk hoog is en er veel uren worden gemaakt. Iets waardoor het nog altijd voor vrouwelijke collega’s lastig is om te combineren met een gezin.

Ook bij ons in de controlepraktijk is een hoge werkdruk, maar we zijn wel in staat een goede werk/privé balans te bieden. Dat zorgt er mede voor dat de groep dames binnen onze praktijk blijft groeien.

Werksfeer

Naast die goede werk/privé balans heerst er ook een goede sfeer tussen de dames. Wie zin heeft, komt eens in de zoveel tijd naar het Ladies Event. Een groep dames organiseert deze bijeenkomsten, die naast een informatief deel natuurlijk ook een vrouwelijke ‘touch' bevat.

Eind november vond er een event in Zwolle plaats. De presentatie van Saskia Paulissen over de verschillen tussen de ‘Seksen op de werkvloer’ leverde herkenbare momenten en punten tot nadenken op.

Ze informeerde ons over het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke brein, waardoor we verschillend reageren tijdens discussies of op een andere manier beslissingen nemen. Tijdens het gezellige diner werd er druk over het onderwerp gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld.

Op deze manier creëren we in onze moderne praktijk steeds meer begrip voor elkaar.