Fiscaal advies voor een klant? Let op de kleine lettertjes!

Het product dat je koopt en de prijs die je betaalt zijn niet als enige belangrijk, maar ook de kleine lettertjes. Of juist vooral. Het lezen van de kleine lettertjes onderaan een offerte of ander document is in de dagelijkse praktijk nog wel eens van doorslaggevende betekenis. Vooral als een klant zelf probeert de boel op te lichten...

Wat was er aan de hand?

Melkveehouder Joost verkocht een aantal hectares grond. Doorgaans is op de boekwinst de landbouwvrijstelling van toepassing. Maar in de situatie van Joost was dat niet het geval en hij moest over de winst dus 52% belasting betalen.

Joost wilde over de winst nog geen belasting betalen. Dat is binnen bepaalde voorwaarden mogelijk. Zo moet je bijvoorbeeld het voornemen hebben om het verkochte te vervangen door een ander bedrijfsmiddel en deze vervanging moet binnen 3 jaar plaatsvinden.

Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur

Voldoen aan voorwaarden? Dat is toch zo geregeld

Bij de aangifte van het jaar 2012, waarin de vervanging uiterlijk door Joost moest zijn gedaan, bleek dat dit niet was gebeurd. Nu is het mogelijk termijnverlenging te krijgen, maar dan moet er wel een begin zijn gemaakt met de vervanging. En er moeten bijzondere omstandigheden zijn, waarom er vertraging is opgetreden.

Ik legde Joost de regeling uit en vroeg hem of dit in zijn situatie het geval was. Was er bijvoorbeeld al een offerte? En die was er, volgens Joost.

Wat een valkuil!

De volgende dag belde Joost op en hij vroeg of hij met de offerte langs kon komen. Prima. De offerte zag er goed uit en paste bij de investering die gedaan moest worden om de herinvesteringsreserve (HIR) belastingvrij door te schuiven.

"Deze offerte heb je gisteren nog op laten stellen, of niet?” Hij keek mij aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen.

Maar toen ik de offerte beter bekeek, viel een aantal zaken in de kleine lettertjes op. Onderaan de offerte stond het bankrekeningnummer van de leverancier. Geschreven als een IBAN-nummer. Dat was in 2012, het jaar waarin de offerte zou zijn opgesteld, nog niet gebruikelijk. Toen ik het papier omdraaide, las ik de algemene voorwaarden van de leverancier zoals die van kracht waren sinds 15 maart 2014.

Ik keek Joost aan. “Deze offerte heb je gisteren nog op laten stellen, of niet?” Hij keek mij aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen: "Hoezo?". 

Ik liet hem het IBAN-nummer zien. “De offerte is gedateerd in 2012, maar toen gebruikten we nog geen IBAN-nummers. En kijk eens op de achterzijde, de datum van de leveringsvoorwaarden ligt ook ver ná de datum van de offerte.”

Het kan ook anders

Joost zijn gezicht kleurde rood. Het werd hem al snel duidelijk dat dit echt niet kon. Samen zochten we naar een oplossing. Die vonden we uiteindelijk in andere fiscale regelingen.

We creëerden een verlies in 2014 door het toepassen van willekeurige afschrijvingen. Dit verlies kon worden verrekend met de hoge winst die in 2012 ontstaan was door het weer toevoegen van de herinvesteringsreserve aan de winst. Over die winst was in 2012 belasting betaald, welke belasting door de verliesverrekening weer terugontvangen werd. Uiteindelijk bleef er vooral een rentenadeel voor Joost over.

Bewaak, bescherm

Vaak wordt gedacht dat een belastingadviseur er is om adviezen te geven over hoe je belasting kunt besparen of uitstellen. Inderdaad, dat is een belangrijk deel van ons werk. Maar wij gaan verder. Bescherm je klant, als hij stappen wil zetten, die niet door de beugel kunnen. Wat Joost samen met de aannemer deed, was valsheid in geschrifte.

Als dat ontdekt wordt, staan er zware straffen op. Voor de ondernemer, voor de aannemer, maar ook voor de belastingadviseur als hij met kennis daarvan de aangifte opstelt.

Wat Joost samen met de aannemer deed, was valsheid in geschrifte. Als dat ontdekt wordt, staan er zware straffen op.

Wijs een klant op dit soort risico’s. Vertel ze hoe ze op een goede manier ook het doel kunnen bereiken. En soms is de wens van de klant niet fiscaal vriendelijk te bereiken. Ook dan is een eerlijk verhaal daarover het beste advies.

Kleine lettertjes, hoe gevaarlijk kunnen die zijn! Heb jij weleens een klant moeten wijzen op niet eerlijk handelen? Hoe ga je daarmee om?