Data-analyse

De term data-analyse komt tegenwoordig overal voorbij, maar waarom is het voor ons zo belangrijk ermee aan de slag te gaan? En wat doen we ermee?

De nieuwe manier van controleren

Al jaren voeren we bij onze klanten controles uit, hierbij analyseren we allerlei bedrijfsgegevens. Feitelijk is een accountant opgeleid tot het analyseren van bedrijfsgegevens, waarbij we controleren op (mogelijke) onjuistheden, verbanden en opvallende zaken, maar tot op zekere hoogte en veelal door middel van deelwaarnemingen en steekproeven.

Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer digitale data beschikbaar en deze data is op een steeds eenvoudigere manier te ontsluiten. Vervolgens kunnen we deze data steeds makkelijker en efficiënter analyseren.

Zo til je controlewerkzaamheden naar een hoger niveau.

We analyseren alle data van een organisatie, waarbij we alle onjuistheden, verbanden en opvallende zaken in kaart brengen. Ik durf wel te zeggen: data-analyse is voor ons de nieuwe manier van controleren. 

Bijzonderheden & trends

We focussen bewust op bijzonderheden en trends. Het is aan het controleteam om de gegevens (auditfiles en/of exports) in te lezen in Microsoft Power BI en te analyseren.

Vervolgens krijgen ze diverse dashboards en analyses gepresenteerd. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of:

  • er in bepaalde maanden meer uitgaven zijn. Analyse: zijn er seizoenspatronen te ontdekken;
  • er sprake is van een negatieve kas gedurende het jaar;
  • het juiste BTW-bedrag en daarmee BTW-percentage is berekend in de administratie per factuur en debiteur / crediteur;
  • alle openstaande debiteurenposten in het nieuwe boekjaar ook daadwerkelijk worden ontvangen op de bank.

Daarnaast stellen we voor alle handels- en productieklanten vast dat alle betaalde en ingekochte goederen ook daadwerkelijk in de voorraden zijn ingeboekt. Daarbij checken we gelijk of alle geleverde goederen volgens de voorraadadministratie ook daadwerkelijk gefactureerd worden en verantwoord zijn als omzet in de financiële administratie.

Data-analyse onmisbaar?

Inmiddels werken alle collega’s van de controle- en samenstelpraktijk met data-analyse, waarbij ze zich richten op de financiële data. Ook werken bijna alle medewerkers in de controlepraktijk met operationele data-analyse, waarbij het hele verband in de geld- en goederenbeweging in kaart wordt gebracht.

Analyseskills? Die leer je het beste 'on the job'.

Omdat we blijven ontwikkelen, blijven we onze collega’s trainen. Nieuw in dienst of stagiair? Ook zij krijgen een training om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

De rest leren ze in de praktijk of van collega’s, omdat het belangrijkste aspect van data-analyse de analyseskills zijn. Die leer je het best 'on the job'.

Visuele jaarrekening

Een jaarrekening kenmerkt zich door veel tabellen: best lastig om door te nemen en onderlinge connecties te maken. Met onze visuele jaarrekening komt daar verandering in.

Afhankelijk van de behoefte van de klant blijven we bij de bespreking ervan aan de oppervlakte of gaan we verduidelijken en de diepte in. Klik erdoor en ontdek de mogelijkheden!

Backoffice

We geloven in de kracht van multidisciplinaire samenwerking bij klanten. Breed zicht op de ontwikkelingen en activiteiten van een klant, korte lijnen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid. Samenwerken met respect voor ieders expertise en met waarborging van onze onafhankelijkheid.

Dit zie je terug in onze manier van werken; ook bij data-analyse. De back-office, gevormd door de collega's van IT advies ondersteunen alle accountants van de samenstel- en controlepraktijk bij het inladen, interpreteren en analyseren van de data.

Continu inzicht

Data analyseren van een onderneming gebeurt vaak één of twee keer per jaar, terugkijkend op reeds afgesloten periodes. Veel ondernemers willen de analyses en inzichten vaker dan één of twee keer per jaar; dat bieden we in vorm van een dashboard.

De relatiebeheerder en IT advies ontwikkelen dit samen, zodat de ondernemer kan sturen op actuele analyses en inzichten en de relatiebeheerder in het dashboard kan meekijken.