Data-analyse

De inzet van data-analyse in de accountancy is nog lang niet vanzelfsprekend. Wij doen dit al jaren, het is een ware goudmijn. Ons werk kan altijd slimmer, efficiënter en beter.
Data-analyse in de praktijk

Een goudmijn voor de samenstel- en controlepraktijk

We passen data-analyse toe in onze dagelijkse werkzaamheden om op een snelle en betrouwbare wijze bepaalde afwijkingen of bijzondere gebeurtenissen te constateren. Data-analyse wordt bij de Jong & Laan toegepast in zowel de samenstel- als de controlepraktijk: 
 

  • Samenstelpraktijk: hierin is data-analyse een basishygiëne voor de financiële administratie en de weergave in de (visuele) jaarrekening. Hoe is er geboekt en zie je bijzonderheden? Waar zitten risico's in het kader van wet- en regelgeving? Is op de facturen de juiste btw verrekend en afgedragen? 
  • Controlepraktijk: in de controlepraktijk wordt data-analyse onder meer ingezet om vast te stellen of alle ingekochte goederen ook daadwerkelijk verkocht worden of nog op voorraad liggen. Daarbij wordt gekeken of de verkochte goederen hebben geleid tot een verkoopfactuur die uiteindelijk betaald is door de debiteur.  

Controleren zonder steekproeven

Al jaren voeren we bij onze klanten controles uit, hierbij analyseren we allerlei bedrijfsgegevens. Bij deze controles zien we onjuistheden, verbanden en opvallende dingen, maar tot op zekere hoogte.

Door technologische ontwikkelingen is er steeds meer data beschikbaar en deze data kan steeds makkelijker en efficiënter geanalyseerd worden. Ik durf wel te zeggen: data-analyse is voor ons de nieuwe manier van controleren. Zo tillen wij onze (controle)werkzaamheden naar een hoger niveau.

Zoals Robbert ook in zijn blog aangeeft: "Bij de Jong & Laan kijken we naar de totale data middels PowerBI en gaan wij in op bijzonderheden. Hierdoor controleren we veel gerichter en vinken we niet simpelweg een steekproef af. Deze werkwijze past goed bij hoe ik graag wil werken. Ik vind het namelijk belangrijk om verschillende invalshoeken van de klant te bekijken om een zo compleet mogelijk advies te geven."

Vestiging-Zwolle-0084

Data-analyse = onmisbaar

Inmiddels werken alle collega’s van de controle- en samenstelpraktijk met data-analyse, waarbij ze zich richten op de financiële data. Ook werken bijna alle medewerkers in de controlepraktijk met operationele data-analyse, waarbij het hele verband in de geld- en goederenbeweging in kaart wordt gebracht.

Onze collega's maken de vertaalslag van de cijfers naar concrete acties, zodat zij samen toekomstgericht kunnen ondernemen. 

Omdat we blijven ontwikkelen, blijven we onze collega’s trainen. Nieuw in dienst of stagiair? Ook zij krijgen een training om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

De rest leren ze in de praktijk of van collega’s, omdat het belangrijkste aspect van data-analyse de analyseskills zijn. Die leer je het best 'on the job'.

Visuele jaarrekening

Door data-analyse leveren we klanten betrouwbare cijfers. Deze cijfers zien zij terug in de (visuele) jaarrekening. Onze collega's gaan in gesprek met klanten om ze te adviseren over hoe zij kunnen inspelen op bijzondere gebeurtenissen. Het is aan hen om een vertaalslag te maken van de cijfers naar concrete acties, zodat zij samen toekomstgericht kunnen ondernemen. 

Een jaarrekening kenmerkt zich normaal gesproken door veel tabellen: best lastig om door te nemen en onderlinge connecties te maken. Met de visuele jaarrekening is dit anders. Het geeft een interactief overzicht van de meest belangrijke en relevante data voor de klant.

Hieronder zie je een voorbeeld van een visuele jaarrekening. Klik er gerust eens doorheen en ervaar zelf waar wij mee werken.

Backoffice

We geloven in de kracht van multidisciplinaire samenwerking bij klanten. Breed zicht op de ontwikkelingen en activiteiten van een klant, korte lijnen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid. Samenwerken met respect voor ieders expertise en met waarborging van onze onafhankelijkheid.

Dit zie je terug in onze manier van werken; ook bij data-analyse. De back-office, gevormd door de collega's van IT advies ondersteunen alle accountants van de samenstel- en controlepraktijk bij het inladen, interpreteren en analyseren van de data.

Continu inzicht

Data analyseren van een onderneming gebeurt vaak één of twee keer per jaar, terugkijkend op reeds afgesloten periodes. Veel ondernemers willen de analyses en inzichten vaker dan één of twee keer per jaar; dat bieden we in vorm van een dashboard.

De relatiebeheerder en IT advies ontwikkelen dit samen, zodat de ondernemer kan sturen op actuele analyses en inzichten en de relatiebeheerder in het dashboard kan meekijken.

Werken met de

hoogste kwaliteits-
standaarden.

De Jong & Laan staat nooit stil. We zijn altijd bezig met het optimaliseren van de (primaire)werkprocessen voor collega’s. Hierdoor waarborgen we de kwaliteit van het werk dat we leveren en zorgen we voor een prettige werkwijze.