Een soepel carrièrepad met praktijkopleidingen

Een soepel carrièrepad met praktijkopleidingen

Maar die werd intensiever door de nieuwe praktijkopleidingen. Hoe zorgen we dat onze collega's het carrièrepad soepel kunnen bewandelen? “Dat hebben we samen met SRA opgepakt en er een goede invulling aan gegeven”, aldus directeur Arnold van Leeuwen. 

Jordy Ekkel
Jordy Ekkel Accountant
Specialist op het gebied van accountancy
Mijn naam is Jordy Ekkel, accountant en adviseur bij de Jong & Laan. Ik ben er voor mijn klanten en sta voor ze klaar. Ik ben een fanatiek persoon - niet alleen bij het spelen van spelletjes, maar óók om de ondernemer verder te helpen. Daarbij vind ik het belangrijk om mijn klanten inzicht te geven en vooruit te helpen, zodat hij of zij 's nachts niet wakker hoeft te liggen.
Neem contact op

Arnold, HR-adviseur Justin Bonsel en relatiebeheerder en trainee Jordy Ekkel vertellen over hun ervaringen met het SRA-Stagebureau. Ongeveer 41 trainees van de Jong & Laan volgen nu de praktijkopleiding Assurance en MKB en worden gedurende het intensieve traject van A tot Z begeleid.

Flexibiliteit voor de trainee

Justin: “Vanuit HR vinden we flexibiliteit voor de trainee belangrijk. Het zijn er aardig veel en als zij aan de vereisten van hun opleiding willen voldoen, denk bijvoorbeeld aan bepaalde opdrachten zoals die van de beoordeling of prognose, dan moeten er op dat moment ook zulke opdrachten intern zijn. Dat is ondoenlijk, ook voor een groter kantoor als dat van ons."

"En we willen dat er voortgang in hun opleiding is, dat ze geen vertraging oplopen en professioneel worden begeleid. Wij kozen er dan ook voor om mede gebruik te maken van simulatieopdrachten voor de praktijkopleiding MKB.”

"Als we die vaktechnische en persoonlijke ontplooiing goed organiseren, dan kunnen wij onze medewerkers een mooi traject bieden."

Jordy is trainee bij de SRA en vindt de simulatieopdrachten pittig, maar erg leerzaam. “Je wordt begeleid door mensen van SRA en Full•Finance en die beoordelen je ook. Je krijgt goede feedback van je begeleiders, dat is prettig. Ik heb twee simulaties gedaan: beoordeling en de jaarrekeningcontrole. De simulatieopdracht prognose ga ik nu doen.”

Het aanbieden van een mooi traject

Arnold vult aan: “Er is alles voor te zeggen om de praktijkopleidingen via het SRA-Stagebureau te laten lopen. En wat Justin ook aangaf: dat je maximaal flexibel bent voor je medewerkers, zodat ze hun opleiding op een goede manier kunnen afronden. Dat is wel een heel bewuste keuze."

"Hoewel er nu in de praktijkopleidingen meer nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling, zorgen wij er zelf ook voor dat onze medewerkers zich persoonlijk goed kunnen ontplooien. Daarvoor zijn er interne trajecten, zoals een young development programma en diverse personal development-trajecten. Dat doen we zelf. Als we die vaktechnische en persoonlijke ontplooiing samen met SRA goed kunnen organiseren, dan kunnen wij onze medewerkers een mooi traject bieden.”

Kijken naar de persoon

En daarbij wordt telkens gekeken naar de persoon. Arnold: “In het verleden was het een automatisme dat iemand de praktijkopleiding ging doen als hij de theoretische opleiding had afgerond. Nu is dat voor ons echt een moment om met de medewerker in gesprek te gaan over zijn ambities en of het volgen van zo’n intensieve vervolgopleiding ook past.”

Justin vult aan: “Er wordt een bepaald vermogen gevraagd op een bepaald niveau. Soms heb je, als je de theoretische opleiding snel doorloopt, nog niet genoeg werkervaring opgedaan om aan het niveau van de praktijkopleiding te voldoen.”

Bij tijd en wijle onduidelijk

Jordy volgt nu zijn laatste jaar van de Praktijkopleiding MKB. “Ik ben begonnen in de oude opleiding en toen overgestapt, omdat ik vind
dat deze opleiding meer aansluit op wat ik dagelijks doe en wat ik in de toekomst ga doen.”

Daardoor viel hij in de overgangsregeling en was het voor hem bij tijd en wijle onduidelijk aan welke eindtermen hij nu moest voldoen. Regelmatig had hij daarover contact. 

Oplossingen bedenken

Die onduidelijkheid rondom de nieuwe praktijkopleidingen bestond bij veel trainees en kantoren. Justin: “We zijn toen naar SRA geweest om de problemen waar we tegenaan liepen, zoals het invullen van de assurancewerkzaamheden voor de Praktijkopleiding MKB, op tafel te leggen om vervolgens duidelijkheid te creëren en oplossingen te bedenken. We hebben veel contact gehad over hoe we de beste invulling konden geven aan de nieuwe onderdelen. Dat staat nu wel. Maar we hebben nog regelmatig contact om te kijken hoe en of alles loopt.”

"Wij willen in alles professioneel opereren en een professioneel klimaat bieden aan onze medewerkers."

Volgens Arnold is de invulling van de praktijkopleidingen binnen het kantoor nu op een professioneel niveau. “Wij willen in alles professioneel opereren en een professioneel klimaat bieden aan onze medewerkers en daar past de invulling van de praktijkopleiding, met daarin de rol van SRA, prima bij.”

Ervaringen uitwisselen

Maar de samenwerking gaat verder. Aandachtspunt van de Jong & Laan is dat een van hun personal development-trajecten voor een groot deel een overlap heeft met de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de praktijkopleidingen.

Bij de andere medewerkers van andere disciplines geldt dat niet. “Toch willen we dat onze accountancymedewerkers wel een belangrijk deel van die trajecten met onze inbreng en begeleiding volgen. Misschien moeten we onze accountancystudenten dan andere trajecten aanbieden. Blijkbaar ondervinden andere kantoren dat ook.”

Bron: SRAadviseur