Jonathan is Jonathan bij de Jong & Laan (en (externe) accountant)